articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Protocollen

Binnen Olles Huis werken wij volgens ons beleidsplan veilige en gezonde omgeving. Aanvullend hierop hanteren we een aantal protocollen. Op deze manier waarborgen we de veiligheid van de kinderen en medewerkers.

Neem contact op wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn via info@olleshuis.nl.

Pedagogisch beleidsplan april 2019

Protocol signalering bijzonder gedrag BSO

Protocol signalering bijzonder gedrag KDV

Protocol kindermishandeling

Beleid Veilige en Gezonde Omgeving

Vier-ogen beleid