articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Over Olles Huis

Olles Huis, dé antroposofische kinderopvang van Den Haag. In een warme, groene omgeving verwelkomen wij jouw kind, van baby tot 13 jaar oud. Vanuit rust en ruimte zetten we ons in voor hun ontwikkeling. Zo bieden wij de allerkleinsten antroposofisch speelgoed van natuurlijke materialen om de tastzin te prikkelen en inspireren we oudere kinderen door hun fantasie en talenten aan te spreken.

 

Olles Huis, een verbonden gemeenschap

Olles Huis is meer dan een opvang, wij vormen een gemeenschap. Een eigenheid met oog voor mensen, in vrijheid verbonden. Van kinderen en ouders tot groepsleiders en andere betrokkenen, iedereen heeft een eigen plek. Een aandeel in ons geheel. 

Wij delen een missie waarin we elkaar met respect behandelen. Waarin we oog hebben voor onze omgeving en iedereen zichzelf mag zijn. Waarin we elkaar inspireren, omarmen, betrekken en beschermen. We dragen de gemeenschap gezamenlijk en delen onze verantwoordelijkheden.

In alles wat we doen staat veiligheid en ontwikkeling voorop. Vanuit onze antroposofische en pedagogische visie, helpen wij kinderen dan ook hun talenten te ontdekken en ondersteunen wij hun groei. Benieuwd? Lees dan meer over onze visie.

 

Activiteiten binnen en buiten

Als gemeenschap creëren wij een veilige omgeving voor ieder kind, zowel binnen als buiten. In huiselijk ingerichte ruimtes met rustige kleurstellingen, kunnen zij zich de hele dag vermaken. Spelen met antroposofisch speelgoed, zingen en bewegen of op de comfortabele bank een boek lezen met hun groepsleider. Ieder kind is welkom om te doen wat past op dat moment.

Daarnaast gaan we iedere dag naar buiten, waar de kinderen kunnen spelen in onze eigen speeltuin of met ons mee op pad gaan. Regelmatig bezoeken wij de nabijgelegen kinderboerderij, het prachtige Meer en Bos of de vrijheid van het strand. Extra feestelijkheid bieden de jaarfeesten vol inspirerende activiteiten. 

Met dit ritme van leven met de seizoenen, rust en een diversiteit aan activiteiten, helpen we kinderen om iedere dag balans te ervaren.

 

Opbouw van de groepen

Met verticale groepen creëren we in onze kinderdagopvang een huiselijke sfeer, waarin ieder kind de ruimte krijgt om hun behoeften te volgen. De verschillende leeftijden van 0 tot 4 jaar leren rekening te houden met elkaar en komen samen tot ontwikkeling. 

Voor de buitenschoolse opvang van 4 tot 13 jaar worden horizontale groepen gehanteerd. In iedere groep zijn er leeftijdsgenoten aanwezig. De dagindeling en activiteiten worden hierbij aangepast aan de interesses en behoeften die de kinderen van deze leeftijd nodig hebben.

 

Bekend, vertrouwd, beschermd

Door op iedere groep vaste pedagogisch medewerkers in te zetten die de kinderen goed kennen, creëren we een warme en vertrouwde omgeving. Wij hanteren het vier ogen principe, waarbij er doorgaans twee pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn. Zij zijn bekend met de ontwikkelfasen die een kind doorloopt en de behoeften die hiermee samengaan. Door waar nodig te begrenzen én ervoor te zorgen dat er in de behoeften wordt voorzien, creëren zij een gevoel van veiligheid. 

Als de beroepskracht kind ratio het toelaat, kan het zijn dat een pedagogisch medewerker tijdelijk alleen op de groep staat. Voor deze momenten zijn de lokalen zo ingericht, dat medewerkers vanuit andere groepen mee kunnen kijken. Daarnaast is het gebouw beveiligd door een code op de voordeur. Zo weten zowel de kinderen als de groepsleiders dat er niet zomaar iemand binnen kan lopen. 

Wil je weten wat Olles Huis voor jouw kind kan betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking!

 

KOVnet inloggen

Na aanmelding krijg je toegang tot Mijn Olles Huis en kun je inloggen op het KOVnet. Hierin zijn alle opvanggegevens van je kind te vinden, kun je persoonlijke gegevens aanpassen, facturen en jaaroverzichten inzien, nieuwsbrieven bekijken en wijzigingen in de opvang aanvragen. Klik hier als jouw kind al geregistreerd is en je direct wil inloggen of download de KOVnet Ouderapp.

Onze organisatie

Het is onze missie dat ieder kind zich thuis voelt binnen Olles Huis. Met een rijk team waarin verschillende achtergronden elkaar mooi aanvullen, leven wij onze pedagogische visie dagelijks voor. We betrekken, beschermen, begrenzen en delen. Met respect en vertrouwen werken we samen, zowel onderling als met de kinderen.

Ons team bestaat uit groepsleiders, vrijwilligers en invalkrachten. We werken vanuit een pedagogische en antroposofische achtergrond, waarbij de mens centraal staat in alles wat we doen. Door zoveel mogelijk dezelfde begeleiders op de groep te houden, zowel in het vaste rooster als bij invalkrachten, kennen de kinderen ons en wij hen. Dit geeft voor iedereen een veilig en vertrouwd gevoel.

 

Ondersteuning van professionals

Olles Huis vormt een gemeenschap waarin we elkaar een luisterend oor bieden en ondersteunen waar nodig. Op die manier krijgt iedereen de ruimte om persoonlijke talenten te benutten en steeds verder te ontwikkelen.

Zoals is terug te lezen in onze pedagogische visie, besteden wij jaarlijks veel tijd aan de bijscholing en ondersteuning van onze medewerkers. Gedurende het jaar krijgen zij de kans om zich te verdiepen en verder te ontplooien in de onderwerpen van hun keuze. Onder begeleiding van de vennoten en betrokken professionals, zetten zij vervolgens de stappen die passen bij hun ontwikkelfase.

Ook voor de ondersteuning van ouders en kinderen beschikt Olles Huis over een uitgebreid netwerk van professionals die in overleg kunnen worden ingezet.image/svg+xml

 

Onderdeel van stichting Sleipnir

Olles Huis is onderdeel van zowel de coöperatie als stichting Sleipnir. Een organisatie die streeft naar een vernieuwing van de sociale verhoudingen en hiervoor, net als Olles Huis, gebruikmaakt van de door Rudolf Steiner beschreven sociale driegeleding. Wil je meer weten over de stichting en coöperatie? Lees dan verder op de website van Sleipnir.

 

Betrokken team voor duurzame bedrijfsvoering

Olles Huis is een bewuste en duurzame organisatie. Wij geloven in behoud, bewust ondernemen en voortborduren op datgene wat er al is. Door nauw betrokken te blijven bij onze medewerkers benutten we hun talenten en ideeën voor de opvang van jouw kind.

Ben je nieuwsgierig naar het team van Olles Huis? Wij stellen ons graag aan je voor! Op onze teampagina lees je meer over onze vennoten en begeleiders.

Lees meer over ons team

 

Werken bij Olles Huis

Werk jij graag met een pedagogische en antroposofische grondslag en denk je bij dit team pas ik helemaal? Kijk dan ook eens bij onze vacatures! Wij maken graag kennis met betrokken mensen die vol enthousiasme het belang van het kind vooropstellen in een prettige en veilige omgeving.

 

Jouw kind bij Olles Huis

Ben jij op zoek naar kinderopvang en benieuwd wat wij voor jouw kind kunnen betekenen? Dan maken graag eens kennis! We bespreken de behoeften en ontwikkelfase van jouw kind en bepalen wat er nodig is voor een zachte landing in de groep. Direct zelf deelnemen, eerst even wennen met de ouders erbij of misschien op een andere manier. Met elkaar kijken we wat er passend is voor jouw kind en voor de groep.

Onze pedagogische visie

Binnen Olles Huis werken we vanuit een pedagogische en antroposofische grondslag, waarbij de vier hoofddoelen van Riksen en Walraven medebepalend zijn. Hieronder vallen het bieden van een veilige basis, het stimuleren van de persoonlijke competenties, het bevorderen van de sociale competentie en het overdragen van normen en waarden. Al deze doelen lees je dan ook terug in onze pedagogische visie.

De antroposofie sluit hier heel mooi op aan. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en Vrije Scholen, legt hierin de nadruk op de wordende mens binnen een sociale context. Hij stelt dat ieder individu talenten, vragen en opgaven meekrijgt die bepalend zijn voor de ontwikkeling. Het is aan de opvoeder om het kind de ruimte te bieden om zich vrijuit en veilig te kunnen ontwikkelen. Met de invulling van onze opvang dragen we hier een steentje aan bij.

 

De juf bij het St. Jansfeest bij Olles Huis

Het bieden van een veilige basis

Dagelijks ritme biedt veiligheid en voorspelbaarheid

Ritme en herhaling geven houvast en vertrouwen. Daarom werken we met een duidelijk herkenbaar dag- en jaarritme als basis voor een gezonde, veilige omgeving en emotioneel evenwicht.

Samenzijn en eigen spel, rust en actief bezig zijn worden dagelijks afgewisseld. Gedurende het jaar volgen we met onze activiteiten en dagelijkse bezigheden de opeenvolging van de seizoenen met daarin de jaarfeesten.

Onze activiteiten helpen het kind om de wereld als mooi en veilig te ervaren. Dit wordt nog versterkt doordat we zo veel mogelijk werken met vaste groepen en medewerkers.

 

Stimuleren van persoonlijke competentie

Van nabootsen tot zelf competent zijn

De begeleiding voor een baby en peuter gebeurt vanuit het muzische. Liefdevol nemen de groepsleiders jouw kind mee in de stroom van de dag. Zij worden met aandacht verzorgt, krijgen ruimte voor beweging en spel en krijgen eerbied voor mens, dier en omgeving voorgeleefd. Zo leggen we de basis voor de overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

Ook schoolgaande kinderen worden aangesproken vanuit het muzische. Zingend gaan zij van de school naar de opvang, waar zij zich in rust kunnen ontspannen. De groepsleiders nemen hier, als voorbeeld van de kinderen, een actieve rol in. Zij bewaken de regels en leven ze voor. Vanuit nabootsing zijn regels vanzelfsprekend.

Zodra de kinderen ouder worden, verschuift het accent van nabootsing naar bespreekbaar maken. De regels en gewoontes blijven voorgeleefd en consequent gehandhaafd worden. Rond de tien jaar willen kinderen echter meepraten, meedenken en in kunnen voelen waarom het gaat zoals het gaat. Door hier binnen de gestelde kaders ruimte voor te bieden, ontwikkelen zij zelfvertrouwen en het gevoel iets in deze wereld te mogen en kunnen betekenen.

 

Bevorderen van sociale competentie

Afstemmen kaders en regels

Voor eenheid en een gevoel van veiligheid, is het belangrijk om de kaders en regels duidelijk af te stemmen tussen school en thuis. Wij begeleiden kinderen in sociale processen en leren ze respectvol met elkaar en met volwassenen om te gaan. We leren ze rekening met elkaar te houden en zorg te dragen voor elkaar, voor de groep. Zo werken we aan sociale competenties met oog voor de eigenheid van het kind waardoor zij zichzelf als een competent wezen ervaren en vol zelfvertrouwen in de wereld staan.

Overdragen van normen en waarden

Samen met elkaar

Olles Huis is een plek voor iedereen. Elk kind mag zich in vrijheid met al zijn eigenheid ontwikkelen en daarbij hoort een respectvolle houding voor ieders eigenheid. Ontstaat er onenigheid tussen de kinderen dan helpen we ze dit leeftijdsadequaat met elkaar op te lossen.

Bij jonge kinderen helpen we actief om het weer goed te maken. De oudere kinderen leren we hun eigen grens te bewaken en aan te geven met “Stop hou op!”. Is dit niet gelukt dan kijken we met de kinderen naar wat er gebeurd is, we helpen ze met het verwoorden van hun gevoel en om samen te zoeken naar een oplossing. De oudste kinderen kunnen een rol spelen als helper in deze processen.

Op deze wijze leven we de kinderen onze normen en waarden voor en leren we ze keuzes maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes waardoor ze kunnen uitgroeien tot sociaal competente mensen.

 

Voeding en verzorging bij Olles Huis

Onze voedingsmiddelen zijn biologisch en zo mogelijk biologisch-dynamisch. Wij eten vegetarisch, waardoor de kinderen veel groentes leren kennen en eten. Voor baby’s verzorgen wij indien gewenst ook (biologische) melkpoeder. Daarnaast gebruiken wij voor hen uitsluitend producten (crèmes etc.) gemaakt van natuurlijke ingrediënten, vrij van parabenen en paraffine.

 

Duurzame materialen

Ook bij de activiteiten die we met de kinderen doen, maken we zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Zo worden alle knutselmaterialen verantwoord besteld en zorgen we ervoor dat alles tot aan de schoonmaak- en verzorgingsmiddelen waar mogelijk vrij is van parabenen en paraffine.

  Onze groepen: KDV, Peuterklas en BSO

  Olles Huis biedt plek aan groepen voor kinderdagopvang (0-4 jaar), peuterklas (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). In iedere groep zorgen we ervoor dat het kind centraal staat. We zetten dan ook zoveel mogelijk dezelfde begeleiders in die zorgen voor veiligheid en geborgenheid door een band met de kinderen op te bouwen.

   

  Met zachte warme kleuren straalt ieder lokaal rust uit. De kaarsjes die met zorg worden aangestoken, de houten meubelen, het antroposofisch speelgoed en een comfortabele bank waar kinderen een boek kunnen lezen, dragen allen bij aan een huiselijke en vertrouwde sfeer. Ook de natuur speelt bij ons een belangrijke rol. Kinderen ontdekken en spelen in onze groene tuin en worden aan de hand van jaarfeesten en mooi aangeklede seizoenstafels meegenomen in het jaarritme.

   

  Kinderdagverblijf - Het Kabouterrijk en het Elfenrijk

  Voor onze kinderopvang bieden wij ruimte aan twee groepen; het Kabouterrijk en het Elfenrijk. Hier zijn baby’s en peuters gemengd aanwezig, tot zij naar de kleuterklas (groep 1) toe gaan. Zij groeien op en ontwikkelen zich in een bekende, veilige omgeving die de levenszin voedt.

  Het vrije spel staat hier als belangrijkste pijler tot ontwikkeling voorop. Er worden kringspelletjes gedaan, verhalen verteld en liedjes gezongen waarbij kinderen door nabootsing van (kleine) bewegingen leren. Aan tafel kunnen zij schilderen, tekenen, puzzelen en deeg kneden voor het broodbakken.

  De kinderen spelen met antroposofisch speelgoed. Ruwe of juist zachte materialen die nog niet helemaal ‘af’ zijn en daardoor de fantasie en tastzin stimuleren. Denk aan een wollen pop zonder gezichtje die nog alles en iedereen kan zijn of grote houten blokken om mee te bouwen en waarmee de bewegings- en evenwichtszin ontwikkeld worden.

  Voor tussentijdse rust zijn er drie slaapkamers en een gedeelte van het plein waar kinderen buiten kunnen slapen. In de tuin kunnen de kinderen de natuur onderzoeken en verkennen.


  De kippen bij Olles Huis

  Peuterklassen - Olles Speelklas en Hansjes Speelklas

  Bij onze speelklassen komen peuters spelen van 2 tot 4 jaar. In samenspel leren zij een klas te vormen, te luisteren naar de juffen en het ritme van de groep te volgen in dagen en seizoenen. Zo groeien de kinderen toe naar de basisschool.

  Iedere dag begint met de kinderen die de juf in de kring een handje geven. Daarna wordt het kaarsje aangestoken en zingen zij een liedje om de dag te beginnen. Voor extra balans en regelmaat bestaan de dagen uit een aantal vaste onderdelen. Zo kunnen de kinderen binnen en buiten vrij spelen, eten zij gezamenlijk fruit en brood met een kopje thee en zijn er rituelen die op vaste weekdagen terugkomen, zoals brood bakken en schilderen. 

  Olles Speelklas is geopend op dinsdag en donderdag, Hansjes Speelklas op maandag en woensdag. De pedagogische aanpak en activiteiten binnen deze groepen komen overeen met die van de kinderdagverblijf groepen.

   

  De BSO groepen - 't Bessenland (kleuters), het Land-Van-Lang-Geleden (klas 1 en 2) en het Zonneland (klas 3 en hoger)

  De tijd die kinderen in Olles Huis doorbrengen is vrije tijd. Plezier beleven, zelf kunnen kiezen en geen prestatie hoeven leveren, staan hierin voorop. We geven de kinderen de kans om hun fantasie te gebruiken, zichzelf te vermaken en samen activiteiten te ondernemen.

  De BSO-groepen zijn verdeeld in 3 leeftijdsgroepen. Dit geeft ons de kans om de benadering, dagindeling en activiteiten beter af te stemmen op de interesse en behoeften van de kinderen. Zo lezen wij bij de ontwikkelingsfase passende verhalen voor en organiseren we een diversiteit aan activiteiten, afgewisseld met rustmomenten.

  Tijdens de maaltijden en sap momenten kunnen de kinderen met elkaar delen wat er gebeurt en beleefd is. Tussen de maaltijden door is de dag te vullen met vrij spel, huiswerk en het ondernemen van activiteiten. Waar nodig krijgen de kinderen ondersteuning van medewerkers. Zowel binnen als buiten zorgen zij voor een rustige plek om te lezen, tekenen, knutselen en spelen of juist ruimte om wildere ren-, bal- en tikspellen te doen. Ook gaan de groepen er veel gezamenlijk op uit. Naar het bos, broodbakken bij het vuur, het verzorgen van de tuin of op avontuur in de natuurtuin.

  Naast het ondersteunen van de kinderen doen de groepsleiders licht huishoudelijk werk, zoals afwassen, schoonmaken, opruimen en het verzorgen van maaltijden. Zo ervaren de kinderen dat het verzorgen van de ruimte en maaltijden onderdeel is van het dagelijks leven, net als thuis. Zij krijgen hierin een eigen rol en helpen mee met het opruimen van speelgoed en keukengerei.

  In ‘t Bessenland (kleuters) is veel fantasiemateriaal te vinden, een poppenhuis en een poppenhoek, groot en klein materiaal om mee te bouwen en duurzame puzzels en spelletjes met mooie ‘echte’ afbeeldingen. Een grote speeltoren staat midden in de ruimte. Om en in de toren kunnen de kinderen eindeloos spelen én zich even terugtrekken met een boekje.

  In het Land-Van-Lang-Geleden (klas 1 en 2) vinden we vele soorten bouwmateriaal en ander spel en speelmateriaal afgestemd op de leeftijd van deze groep. Materiaal dat uitdaagt tot onderzoeken en combineren, boeken die passen bij de leeftijd, een poppenhuis en een groter speelhuis. Aan tafel kunnen de kinderen gezelschapsspellen spelen en duurzame knutselmaterialen gebruiken waar zij vrij mee mogen werken.

  De kinderen van het Zonneland (klas 3 en hoger) beginnen de middag op het voorplein waar wij veel activiteiten verzorgen. Zo maken de kinderen vuur in de vuurschaal en koken soep of bakken zelf brood. Laat in de middag (afhankelijk van het weer of de activiteit buiten, hoe laat) zijn de kinderen in de naastgelegen portocabin, waar ruimte is om te bouwen, spelletjes te spelen, te relaxen met een boekje, huiswerk te maken of een binnen activiteit te doen.

   

  Leven met de seizoenen

  Binnen Olles Huis leren de kinderen te leven met de seizoenen. In onze activiteiten nemen we de kinderen mee door de verschillende perioden van het jaar. Hierbij leren zij wat er tijdens deze seizoenen centraal staat en vieren zij de jaarfeesten die langskomen. Voorbeelden hiervan zijn het Sint-Michaël feest, Sint-Maarten, Palmpasen en het Sint-Jan feest. Bijzondere momenten waar veel kinderen naar uitkijken.

  Daarnaast organiseren we gedurende het jaar verschillende activiteiten zoals tuinieren, wol vilten, houtbewerken, toneelspelen en speksteen bewerken. Met deze activiteiten helpen wij kinderen om de wereld om hen heen op een andere manier te beleven, waarna zij hun eigen creaties trots mee naar huis kunnen nemen.

  Ons team

  Olles Huis bestaat uit een rijk team van vennoten, groepsleiders, vrijwilligers en invalskrachten. Wij stellen ons graag aan je voor via deze pagina. Wil je meer over ons weten? Voel je dan vrij om jouw vragen te stellen bij het halen en brengen van jouw kind.

   

  image/svg+xmlLiesbeth

  Ik ben Liesbeth, al sinds de start betrokken bij Wonnebald. Luisteren, kijken, lol maken, meebewegen, aanvoelen en verhalen vertellen om de seizoenen laten klinken. Met aandacht als toverwoord geniet ik ervan bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

  Carla

  Ik ben Carla, vrijwilliger ter ondersteuning van de peuterklas. Toen mijn kleinzoon bij de opvang kwam werden we zo hartelijk ontvangen dat ik besloot me hiervoor in te zetten. Juist de sfeer en de aandacht maken Olles Huis voor mij bijzonder, ik word er blij van!

   

  Julie 

  Ik ben Julie, wekelijks te vinden op het Kabouterrijk en ‘t Bessenland. Met elkaar staan we om de kinderen heen, waarbij iedereen de kans krijgt om bij te dragen op een manier die bij hen past. Dit maakt Olles Huis voor mij heel bijzonder.

  Vera

  Mijn naam is Vera. Met diploma’s voor pedagogisch werker, muziektherapie en creatief trainen en coachen, werk ik als vaste juf op het Kabouterrijk en het Zonneland. Ik vind het fijn hoe we met Olles Huis warmte uitstralen, als team en in onze inrichting en materialen. 

  Cyrilla

  Ik ben Cyrilla en ik werk al een aantal jaar in het Kabouterrijk. Voor mij is dit echt een hele warme en vertrouwde plek waar iedereen het jonge kind ondersteunt. Waar zij gestimuleerd worden om zichzelf vanuit hun eigen kracht, in rust en liefde te ontwikkelen.

  Fatiha

  Mijn naam is Fatiha. Ik heb geholpen tijdens de start van Olles Huis, wat ik als heel verbindend heb ervaren. Als duizendpoot die op alle groepen werkt, ben ik dankbaar om iedere dag de groei te zien van de kinderen én van mijzelf. Wat een verrijking!

  Ingrid

  Ik ben Ingrid en ik werk met veel plezier voor Olles Huis. Voor mij is de warmte binnen Olles Huis, zowel voor elkaar als voor de kinderen, absoluut uniek. Bij ons wordt ieder kind gezien. Zij zijn volledig vrij om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. 

  Rosalie

  Ik ben Rosalie en als vennoot hou ik mij bezig met de organisatorische kant van Olles Huis en ben ik werkzaam op de BSO. Voor mij is Olles Huis een magische plek waar kinderen zich in veiligheid en warmte ontwikkelen. Zij maken ons werk bijzonder. Hun uniekheid, grapjes en de liefde die we van ze ontvangen. image/svg+xml

  Teddy

  Mijn naam is Teddy en ik ben een vennoot van Olles Huis. Na het doorlopen van de vrijeschool voelt werken in Olles Huis als thuiskomen, dit gevoel wil ik ook meegeven aan de kinderen. Een warme omgeving waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen.

  Amber

  Mijn naam is Amber, juf van de peuterspeelkas.
  Na de Vrijeschool Pabo afgerond te hebben ben ik naar mijn vriend in Londen verhuisd waar ik jarenlang met veel plezier heb gewoond en gewerkt. Na een mooie busreis door de UK zijn we weer in Nederland gaan wonen.
  Als geboren en getogen Texelse leef ik graag mee met de natuur en de seizoenen. 
   

  Wendy

  Mijn naam is Wendy, juf op de BSO het Land-van-Lang-Geleden. Ik ben er enorm trots op om op deze inspirerende en energie gevende plek te werken. Een plek waar alle lieve kinderen, inclusief die van mijzelf, omgeven worden door mooie gelijkgestemde mensen.

  Loes

  Mijn naam is Loes. Ik help bij het verzorgen en schoonhouden van de lokalen, soms ook samen met de kinderen. We poetsen, vouwen de was op en maken alles mooi. Daarnaast maak ik papieren transparanten voor op het raam, die passen bij het seizoen.

  Iris

  Mijn naam is Iris, als orthopedagoge en vrijeschoollerares, houd ik mij bezig met ons pedagogisch beleid en de coaching van medewerkers. Met de mens centraal; de ontwikkeling van kinderen en medewerkers, kunnen wij de beste kinderopvang bieden.

  Myriam

  Mijn naam is Myriam, met veel plezier werk ik een dag in de week op het Kabouterrijk. Ik geniet van de kinderen en mijn collega’s. Van de liefdevolle omgeving die we creëren met aandacht voor de jaarfeesten, het speelgoed en de ruimtes. Dit gun ik iedereen.

  image/svg+xmlErna

  Mijn naam is Erna, ik werk bij het Elfenrijk. Samen met collega’s organiseer ik “aan de seizoenstafel” waar we met ouders werken aan attributen voor de jaartafel. Aandacht voor ritmes en rituelen met het kind centraal, maakt Olles Huis voor mij heel bijzonder!

  Willemijn

  Ik ben Willemijn, juf op het Elfenrijk en onderdeel van de “Tantes” waar we samen met ouders een paar keer per jaar knutselen voor de seizoenstafel. Na jaren verschillende dingen te hebben gedaan, vond ik bij Olles Huis eindelijk de plek die bij mij past.

   

  Yvette 

  Ik ben Yvette, vennoot bij Olles Huis. Zorgen dat medewerkers de beste antroposofische opvang kunnen realiseren is voor mij een mooie rol die bij me past. Met oog voor de mens, binnen wettelijke kaders en zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. 

  Petra

  Ik ben Petra, juf in ‘t Bessenland en het Elfenrijk. Ik blijf het magisch vinden hoe we onderling altijd iets kunnen regelen als er vervanging nodig is. We staan als team niet alleen om de kinderen heen, maar ook om elkaar. Dat voelt veilig en warm.

  Andréa

  Ik ben Andréa en ik werk als invalkracht. Olles Huis is voor mij vooral heel bijzonder vanwege de grote zorg en liefde die we delen. Niet alleen ten behoeve van de kinderen, maar ook onderling voor elkaar. Het is echt een hele waardevolle werkomgeving. 

  Marja

  Ik ben Marja, vrijwilligster in het Elfenrijk. Ik geef de kinderen wat extra aandacht door met ze te lezen of te spelen, brood te smeren en te helpen bij huishoudelijke taken. De sfeer is hier heel huiselijk. Ik voel me hier echt thuis, betrokken en gewaardeerd.

  Renata

  Mijn naam is Renata. Als vrijwilliger op het Kabouterrijk lees ik wekelijks met veel plezier boekjes voor aan de kinderen. Daarnaast ga ik graag met ze naar buiten. Olles Huis is een warme en huiselijke plek waar ik graag een steentje aan bijdraag.

  image/svg+xmlHelianthe

  Ik ben Helianthe. De visie van Olles Huis past heel erg bij mijn kijk op het leven. Als invalkracht heb ik hier ontdekt wat ik zelf als kind gemist heb. Ik leer van de lieve kinderen en collega’s en heb dankzij Olles Huis veel van mijn plannen weten te concretiseren.

  Djoena

  Mijn naam is Djoena en ik werk op Het Land-van-Lang-Geleden. Wat deze plek volgens mij zo uniek maakt, is dat iedereen hier zichzelf kan zijn. Van de kinderen en de juffen tot de ouders, binnen Olles Huis wordt niemand geremd in zijn of haar ontwikkeling.

  Anna

  Mijn naam is Anna, juf bij ‘t Bessenland. Ik hou van zingen, muziek maken, schilderen en knutselen. Dit soort activiteiten doe ik dan ook graag met de kinderen, in combinatie met samen eten, spelen en handgebaren spelletjes.

  Femke 

  Ik ben Femke. Met veel plezier combineer ik Olles Speelklas met Het Land-van-Lang-Geleden. Ik vind het mooi hoe wij Olles Huis zijn, met elkaar. Ieder met diens eigenheid, ons verwonderend over de schoonheid van de natuur en de kinderen om ons heen.

  Petra 

  Mijn naam is Petra, vaste inval juf op de BSO. Als ouder van een vrijeschoolkind, was ik een van de pioniers om een 2e Vrijeschool in Den Haag te starten. Toen ik de kans kreeg bij Olles Huis te werken, greep ik die. In een leuk team doe ik waar mijn hart ligt.

  Lise

  Ik ben Lise. Naast mijn werk als ademcoach werk ik sinds 2019 bij Olles Huis. Ik begon bij het Kabouterrijk en werk nu met veel plezier bij het Land-van-Lang-Geleden. Ik geniet elke dag van de mooie verhalen, knuffels, grapjes en prachtige kunstwerken van de kinderen.

  Reinoud

  Ik ben Reinoud. Vanaf het begin zet ik mijn bedrijfsmatige en financiële vaardigheden in om Olles Huis soepel te laten ontwikkelen. Met grote vreugde werk ik samen met het prachtige team en merk ik dat de harmonie in de organisatie de kinderen goed doet.

   Tarieven en tijden

   Olles Huis biedt flexibele openingstijden voor BSO, KDV én Olles Speelklas, die aansluiten bij de schooltijden van basisschool Wonnebald. Wij vangen de kinderen op in hun vaste groepen, waar zij vertrouwd raken met de begeleiding en andere kinderen in de opvang.

   Komt er een keer een dag niet uit? Wil je een dag ruilen of ga je op vakantie?

   Lees dan meer over ons vakantiebeleid, margedagen en aangepaste opvangtijden.

   De tarieven zijn per 1 januari met € 1,00 per uur (voor de BSO, KDV en peuters) omhoog gegaan.

    

   Tarieven en tijden Olles Huis BSO

   Vroege middag: 2,5 uur opvang tot 15.15 uur. Uurtarief € 10,54

   Late middag: 3,75 uur opvang tot 18.30 uur. Uurtarief € 10,03

   Hele middag: 5,75 uur opvang tot 18.30 uur. Uurtarief € 10,03

   Studiedag / Margedag: 10,5 uur opvang tussen 08.00 tot 18.30 uur. Uurtarief € 10,74

   Uurprijs extra dag buiten contract: uurtarief € 10,74

   Voorschool: uurtarief € 10,74

   image/svg+xml

    

    

    

    

    

    

    

   Tarieven en tijden Olles Huis KDV 51 weken

   Hele dag: 10,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 10,09

   Driekwart dag: 7,5 uur opvang tussen 07.45 tot 15.15 uur. Uurtarief € 10,45

    

   Tarieven en tijden Olles Huis KDV 48 weken

   Hele dag: 10,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 11,45

   Driekwart dag: 7,5 uur opvang tussen 07.45 tot 15.15 uur. Uurtarief € 12,04

   Extra dag in schoolvakantie: 10,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 12,14

   Extra halve of driekwartdag in schoolvakantie: 5,5 uur of 7,5 uur opvang tussen 07.45 tot 18.15 uur. Uurtarief € 12,14

    

   Tarieven en tijden Olles Speelklassen

   De peuterklassen zijn 40 weken open; Olles Speellklas op dinsdag en donderdag van 8:30 tot 12:30 en Hansjes Speelklas op maandag en woensdag op dezelfde tijden. De klasjes zijn gesloten in de schoolvakanties. Voor ouders met recht op Kinderopvang toeslag geldt een uurtarief van € 12,04

   Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hanteren we een inkomensafhankelijke staffel.

   Gezamenlijk toetsingsinkomen

    

   Uurprijs

   Maandtarief 2 ochtenden

   Lager dan € 28.807

    

   € 2,64

   € 70,29

   Tussen € 28.808 en

   €       42.039

   € 3,08

   € 82,16

   Tussen € 42.040 en

    €       62.474

   € 3,95

   € 105,28

   Tussen € 62.475 en

    €       85.146

   € 5,71

   € 143,53

   Tussen € 85.147 en

    €     131.255

   € 7,02

   € 187,14

   Boven € 131.255

    

   € 7,73

   € 206,00

   Kind met ooievaarspas

    

   € 2,34

   € 62,38

   Vakantiebeleid, margedagen en aangepaste opvangtijden

   Heb je een wijziging in de opvang van jouw kind? Geef dit dan op tijd door!

   Voor een veilige en vertrouwde omgeving, vangen wij de kinderen zo veel mogelijk op in hun eigen groep. Uiteraard snappen we ook dat een planning kan veranderen. In dit geval kijken we, met oog voor het belang van jouw kind en de rust op de groep, of opvang in een andere groep mogelijk en wenselijk is.

   Alle aanvragen voor wijzigingen, zoals het afmelden, ruilen en aanvragen van extra dagen rond de vakantie, moeten uiterlijk een week voor de start van de vakantie via Mijn Olles Huis (ouder login) of de KOVnet Ouderapp worden gedaan. Download de ouderapp op je telefoon om altijd en overal gemakkelijk wijzigingen door te kunnen geven.

   KOVnet Ouderapp Android         KOVnet Ouderapp iOS

    

   Een schooljaar bevat twaalf vakantieweken:image/svg+xml

   • 8 weken is er opvang van 08.00 tot 18.30 uur voor de dagen dat de kinderen komen tijdens vakantieweken. Deze dagen zijn inbegrepen in het maandtarief, maar kunnen ook vrij door het jaar heen worden ingezet;

   • 1 week is Olles Huis gesloten; dit zijn de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw en de dag ná Hemelvaart;

   • 3 weken zitten niet in het maandtarief;

   • Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten.

    

   Wat vragen wij van ouders:

   • minimaal een week voor de start van een vakantie worden de kinderen afgemeld wanneer zij niet komen tijdens de vakantie;

   • kinderen worden op een vakantiedag voor 09:00 uur gebracht en na 17:00 uur opgehaald;

   • wanneer de kinderen gebruikmaken van een reguliere opvangdag in de vakantie hoef je niks te doen;

   • een niet gebruikte vakantiedag kan ook worden ingezet als extra opvangdag; deze vakantiedag moet dan wel tijdig (een week voor de start van de betreffende vakantie) zijn afgemeld.

   Dit kan zijn voor:

   • een extra vakantiedag in deze of een andere vakantie;
   • een margedag waarop het kind geen opvang heeft;
   • een extra dag in een gewenste week.

   Let op:

   • Extra dagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur 's middags de dag ervoor. Het aanvragen van een extra dag in de vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie worden gedaan.
   • Een vakantiedag die je niet gebruikt, dient minimaal een week voor de start van de betreffende vakantie te zijn afgemeld. Dit is nodig om een reële planning te kunnen maken voor de bezetting van de groepen en is zorgt ervoor dat je deze dag op een later moment kunt inzetten als extra opvangdag. Een niet afgemelde vakantiedag kan niet meer geruild of verplaatst worden.

    

   Vakantiedag afmelden en opnieuw inzetten/ruilen gebeurt via Mijn Olles Huis (ouder login) of de app van KOV-net.

   Wanneer bekend is op welk ander moment een vakantiedag wordt ingezet dan kan dat per direct via de optie ruilen in de ouderlogin:

   • de betreffende dag wordt afgemeld via Mijn Olles Huis (ouder login) of de KOVnet Ouderapp;
   • een afgemelde vakantiedag kan worden ingezet door een nieuwe bezetting aan te vragen via Mijn Olles Huis (ouder login). In het opmerkingenveld wordt u de datum van de (eerder afgemelde) vakantiedag vermeld die wordt ingezet voor de ruil.

   image/svg+xml

   Extra dagen of ruilen van gewone opvangdagen

   Af en toe een extra opvangdag of ruilen behoort ook tot de mogelijkheden. Wij streven vanuit pedagogisch oogpunt naar stabiele groepen waarin de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. Het ruilen of afnemen van een extra dag mag dit niet in de weg staan. Dit betekent dat een ruil of een extra opvangdag ook kan worden afgewezen.

   Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten. Deze dagen kunnen, ook als ze vallen op een gewone opvangdag, niet worden geruild.

    

   Extra dag

   Een extra dag opvang wordt ingekocht via Mijn Olles Huis (ouder login). Wij gaan akkoord met de aanvraag voor een extra dag als er plek is in de groep op de dag waarop de extra opvang wordt aangevraagd. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

   Een extra dag kan tot 12.00 uur 's middags de dag vóór de aan te vragen extra dag worden aangevraagd. Een extra dag aanvragen in de vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

    

   Ruilen

   Dagen ruilen gaat via Mijn Olles Huis (ouder login) of via KOVnet Ouderapp. Dit kan tot maximaal 12.00 uur 's middags de dag vóór de te ruilen dag. Het ruilen van een dag in de vakantie moet minimaal een week vóór de start van de betreffende vakantie worden aangevraagd.

   Een ruildag kan tot maximaal twee weken vooruit of twee weken terug worden aangevraagd. Wij gaan akkoord met de ruil als er plek is in de groep op de dag van de gewenste ruil. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

    

   ​Vakantie en margedagen

   De schoolkalender van Wonnebald is bekend. Hierop staan alle margedagen en vakantiedagen. In onderstaand PDF staat of en vanaf welk tijdstip Olles Huis geopend is. U kunt ook kijken naar onze Agenda.

   Overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden 2023-2024

    

   Olles Speelklassen

   Olles Speelklas en Hansjes Speelklas zijn tijdens de schoolvakanties (12 weken in totaal) gesloten. Ruilen en extra dagen is hier niet aan de orde. Alle kinderen komen altijd op de dinsdag- en donderdagochtend (Olles Speelklas) of maandag- en woensdagochtend (Hansjes Speelklas) tijdens de schoolweken van basisschool Wonnebald. In het overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden zijn ook de Speelklassen meegenomen.