articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Belangrijke Informatie

  LRK nummers

  Om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag is de volgende informatie van belang.

   

  Kinderopvang Olles Huis (Elfenrijk en Kabouterrijk) en Peuterspeelzaal (Olles Speelklas en Hansjes Speelklas)

  Mozartlaan 189

  2555 JK  DEN Haag

  LRK-nummer: 106377462

   

  Kralen rijgen bij Olles Huis

   

  BSO Olles Huis ('t Bessenland, het Land-van-lang-geleden en het Zonneland)

  Mozartlaan 189

  2555 JK  DEN HAAG

  LRK-nummer: 224000755

  Beleidsplannen en protocollen

  Binnen Olles Huis werken wij volgens ons Pedagogisch beleidsplan en ons beleidsplan veilige en gezonde omgeving. Aanvullend hierop hanteren we een aantal protocollen. Op deze manier waarborgen we de veiligheid van de kinderen en medewerkers.

  Neem contact op wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn via info@olleshuis.nl.

  Pedagogisch beleidsplan februari 2022

  Protocol signalering bijzonder gedrag BSO april 2020

  Protocol signalering bijzonder gedrag KDV april 2020

  Protocol kindermishandeling april 2020

  Beleid Veilige en Gezonde Omgeving februari 2021

  Vier-ogen beleid april 2020

   

  Inspectierapporten

  De GGD brengt regelmatig een bezoek aan Olles Huis om onze kwaliteit te inspecteren. Dat heeft positieve rapporten met mooie obervaties opgeleverd. Oberservaties die wat ons betreft beschrijven dat Olles Huis met recht een antroposofisch kinderdagverblijf en BSO genoemd mag worden.

  Trots op onze medewerkers! Zij creëren dagelijks samen met de kinderen deze sfeer binnen Olles Huis. We merken overduidelijk dat het kacheltje van Olles Huis brandt en het overschot aan energie verspreid wordt.

  Hieronder tref je de nieuwste inspectierapporten aan. Ze staan boven aan.

  Lees hier alles over 't Bessenland, het Land-van-lang-geleden en het Zonneland (BSO)

  Inspectierapport BSO Olles Huis, juli 2021

  Inspectierapport BSO Olles Huis, december 2020

  Inspectierapport BSO Olles Huis, november 2019

  Inspectierapport BSO Olles Huis, december 2018

  Inspectierapport BSO Olles Huis, december 2017

  Inspectierapport BSO Olles Huis, augustus 2017

  Inspectierapport BSO Olles Huis, november 2016

  Inspectierapport BSO Olles Huis, juli 2016

  Lees hier alles over het Elfenrijk en het Kabouterrijk (KDV)

  Inspectierapport KDV Olles Huis, juli 2021

  Inspectierapport KDV Olles Huis, december 2020

  Inspectierapport KDV Olles Huis, november 2019

  Inspectierapport KDV Olles Huis, november 2018

  Inspectierapport KDV Olles Huis, september 2018

  Inspectierapport KDV Olles Huis, december 2017

  Inspectierapport KDV Olles Huis, augustus 2017

  Inspectierapport KDV Olles Huis, november 2016

  Inspectierapport KDV Olles Huis, juli 2016

  Klachtenreglement en Geschillencommissie

  Het kan altijd een keer voorkomen: u bent niet tevreden over het werk van Olles Huis. Dan is het belangrijk dat u dat snel met ons bespreekt, zodat we snel gezamenlijk kunnen handelen.

  Hoe wij klachten afhandelen, leest u in onderstaand Klachtenreglement Olles Huis.

  /upload/files/Klachtenreglement_Olles_Huis_oktober_2016.pdf

  Hoe graag we het ook willen voorkomen, soms wordt een geschil beslecht bij een externe commissie. Olles Huis heeft zich voor een onafhankelijk oordeel hierover, aangesloten bij de Geschillencommissie. Onze registratie blijkt uit deze brief:

  /upload/files/Brief_bevestiging_Olles_Huis_Geschillencommissie.pdf

  Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat in het Reglement Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  /upload/files/Reglement_Geschillencommissie_kinderopvang_en_peuterspeelzalen_juni_2016.pdf

  Voor meer informatie kunt ook altijd naar http://www.degeschillencommissie.nl.

   

  Privacy statement

  Wij vinden pricvacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we dit geregeld hebben is te vinden in ons privacy statement.

  Privacy Statement Olles Huis 2018Het Zonneland