articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Beleidsplannen en protocollen

Binnen Olles Huis werken wij volgens ons Pedagogisch beleidsplan en ons beleidsplan veilige en gezonde omgeving. Aanvullend hierop hanteren we een aantal protocollen. Op deze manier waarborgen we de veiligheid van de kinderen en medewerkers.

Neem contact op wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn via info@olleshuis.nl.

Pedagogisch beleidsplan januari 2024

Protocol signalering bijzonder gedrag BSO januari 2024

Protocol signalering bijzonder gedrag KDV januari 2024

Protocol kindermishandeling januari 2024

Beleid Veilige en Gezonde Omgeving januari 2024

Vier-ogen beleid januari 2024