articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Vakantiebeleid, margedagen en aangepaste opvangtijden

Heb je een wijziging in de opvang van jouw kind? Geef dit dan op tijd door!

Voor een veilige en vertrouwde omgeving, vangen wij de kinderen zo veel mogelijk op in hun eigen groep. Uiteraard snappen we ook dat een planning kan veranderen. In dit geval kijken we, met oog voor het belang van jouw kind en de rust op de groep, of opvang in een andere groep mogelijk en wenselijk is.

Alle aanvragen voor wijzigingen, zoals het afmelden, ruilen en aanvragen van extra dagen rond de vakantie, moeten uiterlijk een week voor de start van de vakantie via Mijn Olles Huis (ouder login) of de KOVnet Ouderapp worden gedaan. Download de ouderapp op je telefoon om altijd en overal gemakkelijk wijzigingen door te kunnen geven.

KOVnet Ouderapp Android         KOVnet Ouderapp iOS

 

Een schooljaar bevat twaalf vakantieweken:image/svg+xml

 • 8 weken is er opvang van 08.00 tot 18.30 uur voor de dagen dat de kinderen komen tijdens vakantieweken. Deze dagen zijn inbegrepen in het maandtarief, maar kunnen ook vrij door het jaar heen worden ingezet;

 • 1 week is Olles Huis gesloten; dit zijn de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw en de dag ná Hemelvaart;

 • 3 weken zitten niet in het maandtarief;

 • Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten.

 

Wat vragen wij van ouders:

 • minimaal een week voor de start van een vakantie worden de kinderen afgemeld wanneer zij niet komen tijdens de vakantie;

 • kinderen worden op een vakantiedag voor 09:00 uur gebracht en na 17:00 uur opgehaald;

 • wanneer de kinderen gebruikmaken van een reguliere opvangdag in de vakantie hoef je niks te doen;

 • een niet gebruikte vakantiedag kan ook worden ingezet als extra opvangdag; deze vakantiedag moet dan wel tijdig (een week voor de start van de betreffende vakantie) zijn afgemeld.

Dit kan zijn voor:

 • een extra vakantiedag in deze of een andere vakantie;
 • een margedag waarop het kind geen opvang heeft;
 • een extra dag in een gewenste week.

Let op:

 • Extra dagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur 's middags de dag ervoor. Het aanvragen van een extra dag in de vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie worden gedaan.
 • Een vakantiedag die je niet gebruikt, dient minimaal een week voor de start van de betreffende vakantie te zijn afgemeld. Dit is nodig om een reële planning te kunnen maken voor de bezetting van de groepen en is zorgt ervoor dat je deze dag op een later moment kunt inzetten als extra opvangdag. Een niet afgemelde vakantiedag kan niet meer geruild of verplaatst worden.

 

Vakantiedag afmelden en opnieuw inzetten/ruilen gebeurt via Mijn Olles Huis (ouder login) of de app van KOV-net.

Wanneer bekend is op welk ander moment een vakantiedag wordt ingezet dan kan dat per direct via de optie ruilen in de ouderlogin:

 • de betreffende dag wordt afgemeld via Mijn Olles Huis (ouder login) of de KOVnet Ouderapp;
 • een afgemelde vakantiedag kan worden ingezet door een nieuwe bezetting aan te vragen via Mijn Olles Huis (ouder login). In het opmerkingenveld wordt u de datum van de (eerder afgemelde) vakantiedag vermeld die wordt ingezet voor de ruil.

image/svg+xml

Extra dagen of ruilen van gewone opvangdagen

Af en toe een extra opvangdag of ruilen behoort ook tot de mogelijkheden. Wij streven vanuit pedagogisch oogpunt naar stabiele groepen waarin de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. Het ruilen of afnemen van een extra dag mag dit niet in de weg staan. Dit betekent dat een ruil of een extra opvangdag ook kan worden afgewezen.

Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten. Deze dagen kunnen, ook als ze vallen op een gewone opvangdag, niet worden geruild.

 

Extra dag

Een extra dag opvang wordt ingekocht via Mijn Olles Huis (ouder login). Wij gaan akkoord met de aanvraag voor een extra dag als er plek is in de groep op de dag waarop de extra opvang wordt aangevraagd. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

Een extra dag kan tot 12.00 uur 's middags de dag vóór de aan te vragen extra dag worden aangevraagd. Een extra dag aanvragen in de vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

 

Ruilen

Dagen ruilen gaat via Mijn Olles Huis (ouder login) of via KOVnet Ouderapp. Dit kan tot maximaal 12.00 uur 's middags de dag vóór de te ruilen dag. Het ruilen van een dag in de vakantie moet minimaal een week vóór de start van de betreffende vakantie worden aangevraagd.

Een ruildag kan tot maximaal twee weken vooruit of twee weken terug worden aangevraagd. Wij gaan akkoord met de ruil als er plek is in de groep op de dag van de gewenste ruil. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

 

​Vakantie en margedagen

De schoolkalender van Wonnebald is bekend. Hierop staan alle margedagen en vakantiedagen. In onderstaand PDF staat of en vanaf welk tijdstip Olles Huis geopend is. U kunt ook kijken naar onze Agenda.

Overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden 2023-2024

 

Olles Speelklassen

Olles Speelklas en Hansjes Speelklas zijn tijdens de schoolvakanties (12 weken in totaal) gesloten. Ruilen en extra dagen is hier niet aan de orde. Alle kinderen komen altijd op de dinsdag- en donderdagochtend (Olles Speelklas) of maandag- en woensdagochtend (Hansjes Speelklas) tijdens de schoolweken van basisschool Wonnebald. In het overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden zijn ook de Speelklassen meegenomen.