articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Foto's gemaakt bij Olles Huis

We hebben een vliegende start gemaakt afgelopen zomer. Volop genoten van het mooie weer, de natuurtuin, het water en de nieuwe omgeving.

Hartverwarmende reacties. Van kinderen en ouders. Dat doet ons goed. En we blijven werken aan de puntjes op de i.

 

​Er zijn bij Olles Huis mooie foto's gemaakt de afgelopen tijd. Beelden die de sfeer bij Olles Huis vangen, die met geen pen te beschrijven valt. Op deze foto's staan die kinderen waarvan ouders al eerder hebben aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben.

Voordat we deze foto's ter ondersteuning van onze visie gebruiken, leggen wij ze voor aan de betreffende ouders. Zelfs dan kunnen ouders hun toestemming intrekken. Binnenkort verschijnen er een aantal op de website!

Zijn alle toestemmingsformulieren op dit punt door u ingevuld?

  OuderCommissie Olles Huis

  Waarom participeren in de OuderCommissie?

  Stichting Boink: “Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.”

   

  Olles Huis heeft een OuderCommissie. Zij stellen zichzelf hier voor: OuderCommissie stelt zich voor 2020.

  En hier leest u alles over het Reglement OuderCommissie Olles Huis VOF.