articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

De organisatie

Olles Huis is een VOF met vier vennoten: Iris Wielenga-Beijer, Jentske Kooistra, Yvette Broumels en de Sprank CV, die de kinderopvang, peuterklas en de BSO verzorgen bij basisschool Wonnebald. St. Jansfeest 2015

Iris, Jentske en Yvette dragen de dagelijkse zorg van Olles huis. Zij faciliteren de pedagogisch medewerkers op organisatorisch, beleidsmatig en pedagogisch vlak en werken nauw samen met Wonnebald. Zij hebben zelf kinderen op Wonnebald waar Jentske en Iris ook schoolleider zijn.

De vennoten van De Sprank CV zijn Reinoud van Bemmelen, Judith van El, Karin Rijpma, Esther Wilzing en Manon Wolfert. Klik hier voor meer informatie over De Sprank, BSO Het Grote Huis en de Vrije Speelklas bij de Vrije School Den Haag.

De groepen worden geleid door pedagogisch medewerkers. Zij overleggen over wennen en de eerst dagen van de kinderen en hebben het eerste, dagelijkse contact met ouders.