articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

De organisatie

Olles Huis kent vier vennoten: Yvette Broumels, Iris Wielenga-Beijer, Jentske Kooistra en Reinoud van Bemmelen. Olles Huis verzorgt de kinderopvang, de peuterspeelklas en de buitenschoolse opvang van basisschool Wonnebald. 

Iris, Jentske en Yvette dragen de dagelijkse zorg van Olles huis. Zij faciliteren de pedagogisch medewerkers op organisatorisch, beleidsmatig en pedagogisch vlak en werken nauw samen met Wonnebald. Zij hebben zelf kinderen op Wonnebald waar Jentske en Iris ook schoolleider zijn.

De groepen worden geleid door pedagogisch medewerkers. Zij overleggen over wennen en de eerst dagen van de kinderen en hebben het eerste, dagelijkse contact met ouders.