articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Ons vakantiebeleid, over margedagen, extra dagen en ruilen

Vakantie

Alle aanvragen voor wijzigingen (afmelden, ruilen, extra dagen) die over een vakantie gaan, moeten uiterlijk een week voor de start van een vakantie via Mijn Olles Huis (ouder login) worden gedaan.

Een schooljaar bevat twaalf vakantieweken:

 • 8 weken is er opvang van 07.45 tot 18.15 uur voor de dagen dat de kinderen komen tijdens schoolweken. Deze dagen zijn inbegrepen in het maandtarief, maar kunnen ook vrij door het jaar heen worden ingezet;
 • 1 week is Olles Huis gesloten; dit  zijn de dagen tussen Kerst en Oud&Nieuw en de dag ná Hemelvaart;
 • 3 weken zitten niet in het maandtarief;
 • Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten.

 

Wat vragen wij van ouders:

 • minimaal een week voor de start van een vakantie worden de kinderen afgemeld wanneer zij niet komen in de vakantie; 
 • helemaal niets wanneer de kinderen gebruik maken van een reguliere opvangdag in de vakantie;
 • dat de kinderen op een vakantiedag voor 10.00 uur worden gebracht en na 16.00 uur worden opgehaald;
 • een niet gebruikte vakantiedag kan ook worden ingezet als extra opvangdag; deze vakantiedag moet dan wel tijdig (een week voor de start van de betreffende vakantie) zijn afgemeld.

Dit kan zijn voor:

 • een extra vakantiedag in deze of een andere vakantie;
 • een margedag waarop het kind geen opvang heeft;
 • een extra dag in een gewenste week.

Extra dagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur 's middags de dag ervoor. 

Een extra dag aanvragen in een vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

Een vakantiedag die u niet gebruikt, dient minimaal een week voor de start van de betreffende vakantie te zijn afgemeld. Dit is nodig om een reële planning te kunnen maken voor de bezetting van de groepen en is nodig zodat u de dag op een later moment kunt in te zetten als extra opvangdag.

Let op: een niet afgemelde vakantiedag kan niet meer geruild worden.

Vakantiedag afmelden en opnieuw inzetten/ruilen gebeurt via Mijn Olles Huis (ouder login) of de app van KOV-net.

Wanneer bekend is op welk ander moment een vakantiedag wordt ingezet dan kan dat per direct via de optie ruilen in de ouderlogin:

 • de betreffende dag wordt afgemeld via Mijn Olles Huis (ouder login) of de app van KOV-app;
 • een afgemelde vakantiedag kan worden ingezet door een nieuwe bezetting aan te vragen via Mijn Olles Huis (ouder login). In het opmerkingenveld wordt u de datum van de (eerder afgemelde) vakantiedag vermeld die wordt ingezet voor de ruil.

Buiten bij het Zonneland bij Olles Huis

Extra dagen of ruilen van gewone opvangdagen

Af en toe een extra opvangdag of ruilen behoort ook tot de mogelijkheden. Wij willen hier graag flexibel in zijn en zo veel mogelijk aan wensen tegemoet komen. Wij streven vanuit pedagogisch oogpunt wel naar stabiele groepen waarin de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. Het ruilen of afnemen van een extra dag mag dit niet in de weg staan. Dit betekent dat een ruil of een extra opvangdag soms ook wordt afgewezen.

Olles Huis is op nationale en christelijke feestdagen gesloten. Deze dagen kunnen, ook als ze vallen op een gewone opvangdag, niet worden geruild.

Extra dag

Een extra dag opvang wordt ingekocht via Mijn Olles Huis (ouder login). Wij gaan akkoord met de aanvraag voor een extra dag als er plek is in de groep op de dag waarop de extra opvang wordt aangevraagd. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

Een extra dag kan tot 12.00 uur 's middags de dag vóór de aan te vragen extra dag worden aangevraagd.

Een extra dag aanvragen in de vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

Ruilen

Dagen ruilen gaat via Mijn Olles Huis (ouder login) of via KOV-app.

Dit kan tot maximaal 12.00 uur 's middags de dag vóór de te ruilen dag.

Een te ruilen dag in de vakantie moet minimaal een week vóór de start van de betreffende vakantie worden aangevraagd.

Een ruildag kan tot maximaal twee weken vooruit of twee weken terug worden aangevraagd.

Wij gaan akkoord met de ruil als er plek is in de groep op de dag van de gewenste ruil. Er worden hiervoor geen extra medewerkers ingezet.

​Vakantie en margedagen

​De schoolkalender van Wonnebald is bekend. Hierop staan alle margedagen en vakantiedagen. In onderstaand PDF staat of en vanaf welk tijdstip Olles Huis geopend is.

Overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden 2020-2021

Olles Speelklassen

Olles Speelklas en Hansjes Speelklas zijn  tijdens de schoolvakanties (12 weken in totaal) gesloten. Ruilen en extra dagen is hier niet aan de orde. Alle kinderen komen altijd op de dinsdag- en donderdagochtend (Olles Speelklas) of maandag- en woensdagochtend (Hansjels Speelklas) tijdens de schoolweken van basisschool Wonnebald.

In het overzicht margedagen en vakantiedagen en openingstijden zijn ook de Speelklassen meegenomen.