articles @ www.olleshuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

OuderCommissie Olles Huis

Waarom participeren in de OuderCommissie?

Stichting Boink: “Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.”

 

Olles Huis heeft een OuderCommissie. Zij stellen zichzelf hier voor: OuderCommissie stelt zich voor 2020.

En hier leest u alles over het Reglement OuderCommissie Olles Huis VOF.